ارائه خدمات سمپاشی و دفع آفات

برای همیشه از شر حیوانات موذی خلاص شوید…
استفاده از سموم خارجی وترکیبی
با اعزام کارشناسان و مشاوره رایگان به صورت 100% تضمینی


سمپاشی کنه ها

کنه ها Ticks پس از رده حشرات مهمترین رده بندپایان از نظر پزشکی، عنکبوتیان هستند. این رده دارای زیر رده های متعددی است که برخی از آنها مثل کنه ها…


سمپاشی مایت ها

مایت ها (هیره ها ) Mites بسیاری از متخصصین حشره شناسی کشاورزی به کلیه اعضای زیر رده آکارینا در فارسی ،کنه  می گویند و آنها را تحت عنوان کنه های…
فهرست